1. casus mixtus

  casus mixtus, casus mixtus cum culpa, juridisk term för våda blandad med vållande.
 2. ora et labora

  ora et labora, bed och arbeta, sentens av inte närmare känd ålder; den förekommer i ett verk från ca 1200: qui orat et laborat, cor levat ad Deum cum manibus ’den som ber och arbetar, lyfter med händerna hjärtat till Gud’.
 3. co-

  co-, col-, com-, con-, cor- , ett ursprungligen latinskt prefix med betydelsen ’med-, hop-, sam-, samman’ ( cum).
 4. Poul Ruders

  Ruders, Poul, född 1949, dansk tonsättare.
 5. Bud Freeman

  Freeman, Lawrence (Bud), 1906–91, amerikansk jazzmusiker (tenorsaxofonist).

 6. kon-

  kon-, prefix som uppträder också i flera andra former, nämligen vanligen framför ett följande l som kol-, framför p, b och m som kom- och framför r som kor-; jämför sidoformen ko-.
 7. tironsk snabbskrift

  tironsk snabbskrift, den romerska stenografin, uppbyggd av tecken, notae tironianae, sannolikt skapad av Tiro och fortlöpande kompletterad av bl.a. Seneca.
 8. fasces

  fasces cum securibus, redskap och symboler som i antikens Rom bars av rättstjänare, liktorer, vilka som livvakter banade väg för de ämbetsmän som hade full ämbetsmakt ( imperium).
 9. Slade

  Slade, brittisk rockgrupp, bildad i Wolverhampton 1966.

 10. Giovanni Pierluigi da Palestrina

  Palestrina, Giovanni Pierluigi da, född ca 1525, död 2 februari 1594, italiensk tonsättare.