1. Bengt Hambræus

  Hambræus, Bengt, född 29 januari 1928, död 21 september 2000, tonsättare, musikforskare, organist och musikproducent (verksam vid Sveriges Radio 1957–72), från 1972 professor i komposition, orkestrering och musikteori vid McGill University, Montreal, Canada; jämför släktartikel Hambræus.
 2. gotisk skrift

  gotisk skrift, benämning på den skrift som skrevs i hela det latinska europeiska kulturområdet under medeltiden ungefär från mitten av 1100-talet och framåt.
 3. vademecum

  vademecum [-me´- el. -me`-] subst. ~et äv. ~en ORDLED: vade-me-cum
  Svensk ordbok
 4. kymrer

  kymrer [kym´-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: kymr-ern
  Svensk ordbok
 5. kompakt

  kompak´t adj., neutr. ~ ORDLED: kom-pakt
  Svensk ordbok
 6. kompani

  1kompani´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: kom-pani-et
  Svensk ordbok
 7. koncentrera

  koncentre´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-centr-er-ar SUBST.: koncentrerande, koncentrering; koncentration
  Svensk ordbok