1. Robert Hart

  Hart, Sir Robert, 1835–1911, brittisk ämbetsman, chef för det kinesiska sjötullverket 1863–1908.
 2. dakhma

  dakhma, dachma, dachmā, ”tystnadens torn”, zoroastriernas eller parsernas begravningsplats.
 3. beduiner

  beduiner, arabisktalande nomadfolk i sydöstra Turkiet samt i Syrien, Libanon, Irak, Jordanien, Negevöknen i Israel, Gazaremsan och Västbanken, Arabiska halvön, Sinai, Egypten, Eritrea, Libyen och delar av Sahara till Algeriet, Marocko och Mauretanien i väster.
 4. George Catlin

  Catlin, George, 1796–1872, amerikansk målare.
 5. arumäner

  arumäner, aromuner, macedorumäner, zinzarer, vlacher, folk av omtvistat ursprung i sydöstra Europa.
 6. Botswana

  Botswana, stat i södra Afrika

 7. Namibia

  Namibia, stat i sydvästra Afrika.

 8. tullväsen

  tullväsen, sammanfattande benämning på organisation och verksamhet som upprätthåller en stats tullsystem.
 9. kammargrav

  kammargrav, gravrum i form av en kammare, byggd på platsen för gravläggningen i syfte att rymma den avlidnes kropp och gravgåvor.
 10. gravskick

  gravskick, sätt att begrava de döda.