1. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 2. cyklon

  cyklon, roterande luft, som på norra halvklotet cirkulerar moturs kring lägre tryck, ofta synonymt med lågtryck.

 3. cyklonit

  cyklonit, vitt, kristallint ämne som framställs genom behandling av hexametylentetramin med ett nitreringsreagens, t.ex. rykande salpetersyra.
 4. cyklonbana

  cyklonbana, den bana som en cyklon (ett lågtryck) beskriver.
 5. cyklonavskiljare

  cyklonavskiljare, utrustning för separation av partiklar från ett medium (gas eller vätska) genom centrifugalkraften.
 6. cyklon

  cyklon [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: cykl-on-en
  Svensk ordbok
 7. cyklonstyrning

  cyklonstyrning, den styrning som en kraftig och omfattande cyklon utövar på svagare och mindre cykloner i sin närhet.
 8. cyklonklimat

  cyklonklimat kallas det klimat som bildas när många lågtryck rör sig.
 9. cyklonfamilj

  cyklonfamilj, cyklonserie , serie av lågtryck (cykloner).
 10. cyklonserie

  cyklonserie, detsamma som cyklonfamilj.