1. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 2. Stilla havet

  Stilla havet, Stora oceanen, Pacifiken, den största av de tre oceanerna, vilken upptar en tredjedel av jordens yta.
 3. Myanmar

  Myanmar, Burma, republik i Sydöstasien.

 4. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 5. anticyklon

  anticyklon [an`- el. -å´n] subst. ~en ~er ORDLED: anti--cykl-on-en
  Svensk ordbok
 6. virvelstorm

  vir`velstorm subst. ~en ~ar ORDLED: virvel--storm-en
  Svensk ordbok
 7. virvelvind

  vir`velvind subst. ~en ~ar ORDLED: virvel--vind-en
  Svensk ordbok
 8. tromb

  tromb [tråm´b] subst. ~en ~er [tråm´b-] ORDLED: tromb-en
  Svensk ordbok
 9. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok