1. lavin

  lavin (över tyska Lawine, av medeltidslatin lavina ’jordskred’, av latin labor ’glida’, ’falla’), snöskred, snabb massrörelse av snö utför en bergsida.
 2. Panamakanalen

  Panamakanalen, sjöfartskanal mellan Atlanten och Stilla havet genom Panamanäset i Centralamerika.
 3. Helge å

  Helge å , Helgeå, Helgeån, 190 km lång å som avvattnar en del av småländska höglandet och nordöstra Skåne (totalt 4 775 km 2).
 4. Järnporten

  Järnporten, rumänska Porțile de Fier, serbokroatiska Đerdap, floden Donaus genombrottsdal utmed gränsen mellan Rumänien och Serbien; ca 120 km lång och 120 m bred på smalaste stället.
 5. Atatürkdammen

  Atatürkdammen, en 184 m hög jorddamm över Eufrats lopp i sydöstra Turkiet, färdig 1990.
 6. dämme

  dämm`e subst. ~t ~n ORDLED: dämm-et
  Svensk ordbok
 7. dämmare

  dämm`are subst. ~n äv. dämmarn, plur. ~, best. plur. dämmarna ORDLED: dämm-ar-en
  Svensk ordbok
 8. dämma

  dämm`a verb dämde dämt, pres. dämmer ORDLED: dämm-er SUBST.: dämmande, dämning
  Svensk ordbok
 9. flark

  flark, glesbevuxen fördjupning dämd mellan s.k. strängar i vanligen sluttande nordliga myrar.
 10. Akosombodammen

  Akosombodammen, Voltadammen, stor damm i floden Volta i Ghana i Västafrika, en av Afrikas största dammar, färdig 1966.