1. Tabaqadammen

  Tabaqadammen, jorddamm över Eufrat i Syrien nära orten Tabaqa.
 2. kärrsträng

  kärrsträng, låg men dämmande sträng mellan flarkar i myr.
 3. Gallejaur

  Gallejaur, ett av de största vattenkraftverken i Skellefteälven, på gränsen mellan Västerbotten och Lappland, färdigt 1964.

 4. släntskred

  släntskred, ytligt jordskred, t.ex. i väg­slänter, älvbrinkar eller fjällsluttningar.
 5. Oahe

  Oahe, jordfyllningsdamm i Missourifloden i South Dakota, USA.
 6. Trinitydammen

  Trinitydammen, jorddamm i norra Kalifornien, USA, färdig 1962.
 7. W.A.C. Bennet-dammen

  W.A.C. Bennet-dammen, jorddamm i Peace River i British Columbia, Canada, färdig 1968.
 8. Ust-Ilimsk

  Ust-Ilimsk, stort vattenkraftverk vid floden Angara i Ryska federationen vid staden med samma namn norr om Bratsk i Sibirien.
 9. Río Negro

  Río Negro, flod i Uruguay; 550 km.
 10. Puente Alemán

  Puente Alemán, jorddamm och kraftverk i sydöstra Mexico, i Río Tonto, ett tillflöde till Río Papaloapan.