1. vattenreglering

  vattenreglering, planerade, oftast regelbundna, ingrepp i naturliga vattensystem med hjälp av regleringsdammar eller andra tekniska anordningar.
 2. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 3. avdämma

  a`vdämma verb avdämde avdämt, pres. avdämmer ORDLED: av--dämm-er SUBST.: avdämmande, avdämning
  Svensk ordbok
 4. dämning

  däm`ning subst. ~en ~ar ORDLED: däm-ning-en
  Svensk ordbok
 5. fördämma

  fördämma [-däm´a äv. fö`r-] verb fördämde fördämt, pres. fördämmer ORDLED: för-dämm-er SUBST.: fördämmande, fördämning
  Svensk ordbok
 6. sordin

  sordi´n subst. ~en ~er ORDLED: sord-in-en
  Svensk ordbok
 7. stuva

  stu`va verb ~de ~t ORDLED: stuv-ar SUBST.: stuvande, stuvning
  Svensk ordbok