1. Romeo och Julia

  Romeo och Julia är det unga kärleksparet i William Shakespeares pjäs Romeo och Julia.
 2. 1då adv.
  Svensk ordbok
 3. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 4. hattar och mössor

  hattar och mössor kallades de politiska partierna i Sverige under frihetstiden.
 5. Pyramus och Thisbe

  Pyramus och Thisbe, älskande par i antik saga.
 6. Möss och människor

  Möss och människor, Of Mice and Men, roman av den amerikanske författaren John Steinbeck, utgiven 1937.

 7. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 8. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.

 9. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 10. romansk konst och arkitektur

  romansk konst och arkitektur, västeuropeisk konst och arkitektur från ca 1050 fram till gotikens genombrott i Frankrike eller införande i övriga Västeuropa.