1. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 2. forntid

  forntid är namnet på den äldsta och längsta delen av människans tid på jorden.
 3. konjunkturcykel

  konjunkturcykel, den period som det tar för ekonomin att genomgå både en högkonjunktur och en lågkonjunktur.
 4. Mexico

  Mexico är ett land i södra Nordamerika.

 5. romansk konst och arkitektur

  romansk konst och arkitektur, västeuropeisk konst och arkitektur från ca 1050 fram till gotikens genombrott i Frankrike eller införande i övriga Västeuropa.
 6. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

  Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP, engelska CFSP, mellanstatligt samarbete inom Europeiska unionen (EU).

 7. barn- och ungdomsvård

  barn- och ungdomsvård, benämning på vissa insatser inom ramen för socialtjänstens omsorg om barn och ungdom.
 8. fasta

  fasta är att låta bli att äta.
 9. alligatorer och kajmaner

  alligatorer och kajmaner, Alligatoridae, familj krokodilartade kräldjur med fyra släkten om tillsammans sju arter i sydöstra USA, Central- och Sydamerika samt östra Kina.
 10. Post- och Inrikes Tidningar

  Post- och Inrikes Tidningar, PoIT, Sveriges officiella organ för rikstäckande, juridiska kungörelser, sedan 2007 publicerad på Bolagsverkets webbplats.