1. man

  1man´ subst. ~nen, män ibl. ~nar el. man, best. plur. männen ibl. ~narna ORDLED: mann-en
  Svensk ordbok
 2. säker

  sä´ker adj. ~t säkra ORDLED: säkr-are
  Svensk ordbok
 3. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. göra

  2gö`ra verb gjorde gjort, pres. gör ORDLED: gjor-de SUBST.: görande (till 1--3)
  Svensk ordbok
 5. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok
 6. passa

  pass`a verb ~de ~t ORDLED: pass-ar SUBST.: passande, passning
  Svensk ordbok
 7. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 8. skriva

  skri`va verb skrev skrivit skriven skrivna, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: skrivande (till 1--4), skrivning (till 1--4); skrift (till 1), skriveri (till 2)
  Svensk ordbok
 9. lägga

  lägg`a verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: läggande, läggning
  Svensk ordbok
 10. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok