1. alligatorer och kajmaner

  alligatorer och kajmaner, Alligatoridae, familj krokodilartade kräldjur med fyra släkten om tillsammans sju arter i sydöstra USA, Central- och Sydamerika samt östra Kina.
 2. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 3. buffert

  buffert, inom kemi ämnen som upplösta ger lösningen egenskapen att dess surhetsgrad (protonkoncentration, pH-värde) är i det närmaste okänslig för utspädning och endast långsamt ändras vid tillsats av syror eller baser.
 4. Jim Crow-lagarna

  Jim Crow-lagarna, benämning på delstatliga och lokala rasåtskillnadslagar i USA från och med slutet av 1800-talet, huvudsakligen (men inte enbart) stiftade i sydstaterna; ”Jim Crow” var en allmän, nedsättande benämning på en svart person.
 5. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 6. frikyrka

  frikyrka, kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.
 7. Liberalerna

  Liberalerna, L, 1934–90 Folkpartiet, 1990–2015 Folkpartiet liberalerna, politiskt parti, grundat 1934, med organisatoriska rötter i Frisinnade landspartiet, som bildades 1902.

 8. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 9. fasta

  fasta är att låta bli att äta.
 10. epidemi

  epidemi, tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område.