1. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 2. Serbien och Montenegro

  Serbien och Montenegro, 2003–06 statsbildning på Balkanhalvön i södra Europa, bestående av de nuvarande staterna Serbien och Montenegro.
 3. infraröd strålning

  infraröd strålning, IR-strålning, elektromagnetisk strålning i våglängdsområdet ca 0,75 μm (mikrometer) – 1 mm, dvs. mellan det röda ljuset och mikrovågsområdet.
 4. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.
 5. hetfläck

  hetfläck, hotspot , område med hög vulkanisk aktivitet beläget ovanför en mantelplym bestående av uppåtstigande magma från manteln.
 6. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, GHT, Handelstidningen, liberal sexdagarstidning 1832–1973, veckotidning 1974–84, därefter sjudagarstidning till nedläggningen februari 1985.
 7. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 8. Miljö- och energidepartementet

  Miljödepartementet, del av Regeringskansliet.

 9. skinn- och läderindustri

  skinn- och läderindustri, industrigren som omfattar produktion av halvfabrikat och färdiga produkter med hudar, skinn och pälsverk som råvara.
 10. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

  Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST , självständig enhet i Högkvarteret, direkt underställd ÖB.