1. Serbien och Montenegro

  Serbien och Montenegro, 2003–06 statsbildning på Balkanhalvön i södra Europa, bestående av de nuvarande staterna Serbien och Montenegro.
 2. Ask och Embla

  Ask och Embla var de två första människorna enligt fornnordisk religion.
 3. växelkurs

  växelkurs, valutakurs, det pris till vilket en valuta kan växlas mot en annan.
 4. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

  Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST , självständig enhet i Högkvarteret, direkt underställd ÖB.
 5. synkretism

  synkretism, religionsblandning, den företeelse då föreställningar och bruk från två eller flera religioner ingår en syntes.
 6. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

 7. draghållfasthet

  draghållfasthet är ett mått på hur mycket ett material tål att dras ut innan det går sönder.
 8. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning, kosmiskt bakgrundsbrus, elektromagnetisk strålning från universum som inte kunnat hänföras till enskilda objekt.
 9. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.
 10. valar

  valar är däggdjur som lever hela sitt liv i vatten och som är anpassade till att leva så.