1. dåsig

  då`sig adj. ~t ORDLED: dås-ig
  Svensk ordbok
 2. dås

  dås subst. ~et ORDLED: dås-et
  Svensk ordbok
 3. dåsa

  då`sa verb ~de ~t ORDLED: dås-ar SUBST.: dåsande; dås
  Svensk ordbok
 4. dorsk

  dorsk, dåsig, sömnig, slö; matt, slapp; gensträvig, ogen, motvillig.
 5. tioridazin

  tioridazin, ett neuroleptikum som ger kraftig dåsighet.
 6. Jim Jones

  Jones, James ( Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.
 7. Peoples Temple

  Peoples Temple, frikyrklig kristen sekt med socialistisk bas, grundad 1954.
 8. Jonestown

  Jonestown, kollektivjordbruk upprättat av sekten Peoples Temple i Guyana.

 9. sjösjukemedel

  sjösjukemedel, läkemedel som förebygger eller lindrar sjösjuka och andra former av rörelsesjuka.
 10. oxazepam

  oxazepam , läkemedel med ångestdämpande och lugnande effekter.