1. nystagmus

  nystagmus, ett mönster av ögonrörelser bestående av omväxlande snabba och långsamma rörelser, vilka avlöser varandra i motsatt riktning.
 2. Lúcio Cardoso

  Cardoso, Lúcio, 1913–68, brasiliansk författare.
 3. elektronystagmografi

  elektronystagmografi (av elektro-, nylat. nystagmus, av grekiska nystagmos, eg.: ’dåsighet’, ’sömn’, och - graphia ’-beskrivning’ av graphō ’skriva’), mätmetod för ögonrörelser.
 4. litium

  litium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna; kemiskt tecken Li.
 5. sömnsjuka

  sömnsjuka, europeisk sömnsjuka, encephalitis lethargica, von Economos sjukdom, tillstånd med onormalt stort sömnbehov och störd dygnsrytm för sömn–vakenhet, vanligen beroende på hjärninflammation (encefalit).

 6. fentanyl

  fentanyl, läkemedel som tillhör gruppen helsyntetiska opioider och som har mycket stark smärtlindrande effekt.

 7. aceton

  aceton, 2-propanon, dimetylketon, CH 3COCH 3, en färglös, vattenlöslig, flyktig och mycket brandfarlig brännbar vätska med lukt som påminner om eter.
 8. münchhausensyndrom

  münchhausensyndrom, rundvandring på olika sjukhus med uppvisande av en inlärd sjukdomsbild i medvetet syfte att föra sjukvårdspersonalen bakom ljuset.
 9. melatonin

  melatonin, ett hormon, en amin som bildas från serotonin, huvudsakligen i tallkottkörteln, och avges till blodet.
 10. duska

  dus`ka verb ~de ~t ORDLED: dusk-ar SUBST.: duskande; dusk
  Svensk ordbok