1. Döda havet

  Döda havet är trots namnet inget hav utan en insjö.
 2. döda språk

  döda språk, en något oegentlig benämning på språk som inte längre fungerar som modersmål för någon.
 3. Dödahavsrullarna

  Dödahavsrullarna, ibland kallade Qumrantexterna, sammanfattande benämning på de handskrifter som sedan 1947 påträffats i trakten av Qumran vid Döda havets nordvästra strand.

 4. död

  död, i biologisk mening att en organism inte längre är levande, det vill säga inte längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, utsöndring, spontan rörelse, fortplantning och reaktion på yttre påverkan (jämför liv).

 5. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 6. dödlighet

  dödlighet, dödsfrekvens i en befolkning.

 7. döda

  dö`da verb ~de ~t ORDLED: död-ar SUBST.: dödande, dödning (till 2)
  Svensk ordbok
 8. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 9. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 10. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.