1. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 2. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 3. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 4. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 5. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 6. nedbrytare

  nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans, se destruent.
 7. Döda fallet

  Döda fallet, torrlagt vattenfall i Jämtland. Det uppkom 1796 när Magnus Huss, ”Vildhussen”, lät en liten bäck börja gräva en kanal genom de isälvsavlagringar som sedan istidens slut dämt upp Ragundasjön i Indalsälven och hindrat älven från att rinna i sin ursprungliga fåra från tiden före den senaste istiden.
 8. Döda själar

  Döda själar, Mjortvyje dusji, ofullbordad roman av den ryske författaren Nikolaj Gogol, utgiven 1842.

 9. döda handen

  döda handen, ett uttryck som redan under medeltiden användes om kyrkan, stiftelser eller andra inrättningar såsom mottagare eller innehavare av jordagods eller annan fast egendom.
 10. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.