1. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 2. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 3. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.
 4. Akilles

  Akilles, Achille(u)s, i grekisk myt son till Peleus och gudinnan Thetis; far till Neoptolemos.
 5. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 6. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 7. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 8. skotten i Sarajevo

  skotten i Sarajevo kallas ibland mordattentatet 28 juni 1914 mot Österrike–Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie.

 9. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 10. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.