1. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 2. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 3. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 4. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 5. Dödens triangel

  Dödens triangel, annat namn på Bermudatriangeln.
 6. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 7. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 8. pliktetik

  pliktetik betyder ungefär att göra rätt är att följa vissa plikter.
 9. Carl von Linné

  Linné, Carl von, före adlandet 1757 Carl (Carolus) Linnæus, född 13 maj (gamla stilen, motsvarar 23 maj enligt nya stilen) 1707, död 10 januari (nya stilen) 1778, naturforskare.

 10. konsument

  konsument kallas inom biologin alla växtätande och köttätande djur.