1. dömande makten

  dömande makten, benämning på den del av statsmakten som juridiskt tolkar och tillämpar lagen.
 2. döma

  döm`a verb dömde dömt, pres. dömer ORDLED: döm-er SUBST.: dömande; 1dom
  Svensk ordbok
 3. maktdelning

  maktdelning, uppdelning av makten i staten mellan olika organ med skilda funktioner, t.ex. styrande, lagstiftande och dömande makt.
 4. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 5. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 6. rättssäkerhet

  rättssäkerhet, juridisk rättvisa.
 7. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 8. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.
 9. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 10. döma ut

  döma u´t verb dömde dömt, pres. dömer ORDLED: döm-er SUBST.: utdömande, utdömning
  Svensk ordbok