1. hedersrelaterade brott

  hedersrelaterade brott, benämning på brott som skett i syfte att bevara eller återupprätta en persons, familjs eller släkts påstådda anseende. 

 2. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 3. dödsstraff

  dödsstraff innebär att en domstol dömer en människa till döden.
 4. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 5. prejudikat

  prejudikat, ett avgörande som är träffat av en domstol eller myndighet och som uppfattas som vägledande eller bestämmande ( prejudicerande) för senare beslut av samma eller av andra organ.
 6. M

  M, tysk film i regi av Fritz Lang (premiär 1931).
 7. handboll

  handboll, bollspel mellan två sjumannalag inomhus och, i mindre omfattning, utomhus.

 8. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 9. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 10. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.