1. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 2. parlament

  parlament, i modernt språkbruk benämning på folkrepresentation.
 3. M

  M, tysk film i regi av Fritz Lang (premiär 1931).
 4. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 5. lag

  lag är en regel.
 6. EU-domstolen

  EU-domstolen, egentligen Europeiska unionens domstol, tidigare EG-domstolen, Luxemburg, överstatlig domstol som ska säkra EU-ländernas efterlevnad av de gemensamma rättsreglerna.

 7. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 8. pedofili

  pedofili, en vuxen människas sexuella dragning till barn.
 9. Brott och straff

  Brott och straff, Prestuplenije i nakazanije, roman av den ryske författaren Fjodor Dostojevskij, utgiven 1866.

 10. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.