1. dömande makten

  dömande makten, benämning på den del av statsmakten som juridiskt tolkar och tillämpar lagen.
 2. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 3. rättssäkerhet

  rättssäkerhet, juridisk rättvisa.
 4. maktdelning

  maktdelning, uppdelning av makten i staten mellan olika organ med skilda funktioner, t.ex. styrande, lagstiftande och dömande makt.
 5. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 6. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.
 7. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 8. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.
 9. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.
 10. rättskipning

  rättskipning, domstolarnas huvuduppgift, den dömande verksamhet som samhället genom domstolar utövar för att upprätthålla rättsordningen.