1. nämndeman

  nämndeman, juridiskt oskolad lekmannaledamot av dömande organ inom rättskipningen.

 2. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 3. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 4. tingsrätt

  tingsrätt, allmän underrätt och första instans inom det allmänna domstolsväsendet.

 5. fotboll

  fotboll, engelska association football, bollspel mellan två lag, vanligtvis med elva spelare i varje.
 6. hedersrelaterade brott

  hedersrelaterade brott, benämning på brott som skett i syfte att bevara eller återupprätta en persons, familjs eller släkts påstådda anseende. 

 7. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 8. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 9. M

  M, tysk film i regi av Fritz Lang (premiär 1931).
 10. maktfördelningsläran

  maktfördelningsläran, läran att inflytandet skall vara delat för att friheten skall bevaras.