1. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 2. M

  M, tysk film i regi av Fritz Lang (premiär 1931).
 3. statsmakt

  statsmakt, den suveräna staten som maktorgan.
 4. prejudikat

  prejudikat, ett avgörande som är träffat av en domstol eller myndighet och som uppfattas som vägledande eller bestämmande ( prejudicerande) för senare beslut av samma eller av andra organ.
 5. Palmemordet

  Palmemordet, benämning på mordet på statsminister Olof Palme, vilken strax före midnatt den 28 februari 1986 sköts till döds på Sveavägen i Stockholm.

 6. Kol- och stålgemenskapen

  Kol- och stålgemenskapen, egentligen Europeiska kol- och stålgemenskapen ( EKSG), engelska European Coal and Steel Community ( ECSC), franska Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ( CECA), en av de tre västeuropeiska samarbetsorganisationer som tillsammans bildade EG.

 7. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.
 8. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 9. Brott och straff

  Brott och straff, Prestuplenije i nakazanije, roman av den ryske författaren Fjodor Dostojevskij, utgiven 1866.

 10. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.