1. Brott och straff

  Brott och straff, Prestuplenije i nakazanije, roman av den ryske författaren Fjodor Dostojevskij, utgiven 1866.

 2. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 3. Black Panther Party

  Black Panther Party, egentligen Black Panther Party for Self-Defense, amerikanskt radikalt politiskt parti för svarta, verksamt 1966–82.
 4. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 5. häleri

  häleri, oredlighetsbrott som består i att befatta sig med något som är frånhänt annan genom brott, dvs. att ett föregående brott har förövats.
 6. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.
 7. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.
 8. mord

  mord, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken (BrB) innebär att uppsåtligen beröva en annan människa livet.
 9. misshandel

  misshandel, brott mot liv och hälsa som består i att man tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd.
 10. karate

  karate, karatedo, japansk kampkonst med huvudsak slag- och sparktekniker samt blockeringar och fotsvep, men på högre nivå även vissa grepp och kast.