1. karate

  karate, karatedo, japansk kampkonst med huvudsak slag- och sparktekniker samt blockeringar och fotsvep, men på högre nivå även vissa grepp och kast.
 2. misshandel

  misshandel, brott mot liv och hälsa som består i att man tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd.
 3. Kleopatra VII

  Kleopatra VII, född 69, död 30 augusti 30 f.Kr., egyptisk drottning, den sista härskaren av det ptolemeiska kungahuset.
 4. babyloniska fångenskapen

  babyloniska fångenskapen, benämning på deporterade judars vistelse i Babylonien under 500-talet f.Kr.
 5. landslagen

  landslagen, lag gällande för den svenska landsbygden från mitten av 1300-talet till 1736.

 6. människohandel

  människohandel, brott som omfattar vissa förberedande åtgärder för att exploatera andra människor, oftast i syfte att tjäna pengar.

 7. Internationella brottmålsdomstolen

  Internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court, ICC, Haag, internationell domstol som dömer i mål om krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. 

 8. ishockey

  ishockey, lagspel på is som utövas på skridsko med klubba och puck (gummitrissa) mellan två lag såväl utom- som inomhus.

 9. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 10. romersk rätt

  romersk rätt, den rättsordning i det antika Rom som från en relativt primitiv sedvanerätt utvecklades till ett av den västerländska civilisationens främsta rättssystem.