1. fredlös

  fredlös, fågelfri, biltog, i äldre tid den person som på grund av begånget brott, oftast dråp, var utstött från rättssamhället och såsom sådan rättslös.
 2. handboll

  handboll, bollspel mellan två sjumannalag inomhus och, i mindre omfattning, utomhus.

 3. babyloniska fångenskapen

  babyloniska fångenskapen, benämning på deporterade judars vistelse i Babylonien under 500-talet f.Kr.
 4. arbiträr

  arbiträr, ej i förväg bestämd, godtycklig.
 5. Europadomstolen

  Europadomstolen, egentligen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Strasbourg, Europarådets instans för att pröva ärenden om påstådda brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.
 6. skandinavism

  skandinavism, rörelse som vid mitten av 1800-talet strävade efter att ena Danmark och de sedan 1814 i union förenade Norge och Sverige kulturellt, ekonomiskt och politiskt.

 7. pedofili

  pedofili, en vuxen människas sexuella dragning till barn.
 8. lagstiftande makt

  lagstiftande makt, term som härrör från maktfördelningsläran, som i staten urskiljde en styrande, en lagstiftande och en dömande makt.
 9. Linköpings blodbad

  Linköpings blodbad, benämning på de avrättningar 1600 som var en kulmen på hertig Karls uppgörelse med sina politiska motståndare.
 10. skadegörelse

  skadegörelse, brott som begås av den som uppsåtligen förstör eller skadar annans fasta eller lösa egendom.