1. Gungner

  Gungner, Odens spjut, som alltid träffade sitt mål.

 2. judo

  judo, japansk kampsport med i huvudsak kast och fasthållningar, olympisk gren sedan 1964.
 3. Fritz Lang

  Lang, Friedrich (Fritz), född 5 december 1890, död 2 augusti 1976, österrikisk-amerikansk filmregissör.
 4. maktfördelningsläran

  maktfördelningsläran, läran att inflytandet ska vara delat för att friheten ska bevaras.

 5. fotboll

  fotboll, engelska association football, bollspel mellan två lag, vanligtvis med elva spelare i varje.
 6. maktdelning

  maktdelning, uppdelning av makten i staten mellan olika organ med skilda funktioner, t.ex. styrande, lagstiftande och dömande makt.
 7. Victoria

  Victoria, född 24 maj 1819, död 22 januari 1901, drottning av Storbritannien och Irland från 1837, kejsarinna av Indien från 1876.

 8. ishockey

  ishockey, lagspel på is som utövas på skridsko med klubba och puck (gummitrissa) mellan två lag såväl utom- som inomhus.

 9. Döme Sztójay

  Sztójay (egentligen Sztojakovics), Döme, 1883–1946, ungersk officer och pronazistisk politiker.
 10. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.