1. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 2. pedofili

  pedofili, en vuxen människas sexuella dragning till barn.

 3. egenmäktigt förfarande

  egenmäktigt förfarande, tillgreppsbrott.
 4. tystnadsplikt

  tystnadsplikt, vanligen straffsanktionerad skyldighet att inte omtala vissa förhållanden.
 5. Peter Lorre

  Lorre, Peter, egentligen László Löwen­stein, 1904–64, ungersk-amerikansk skådespelare.
 6. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 7. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.

 8. babyloniska fångenskapen

  babyloniska fångenskapen, benämning på deporterade judars vistelse i Babylonien under 500-talet f.Kr.
 9. kanaanéer

  kanaanéer, kananéer, forntida främreorientalisk folkgrupp med troligt spridningsområde i nuvarande Syrien, Libanon och Israel; i Gamla Testamentet samlingsbenämning på den för-israelitiska befolkningen i Palestina.
 10. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.