1. böra

  bö`ra verb borde bort, pres. bör ORDLED: bor-de
  Svensk ordbok
 2. hår

  hår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hår-et
  Svensk ordbok
 3. rätta

  3rätt`a verb ~de ~t ORDLED: rätt-ar SUBST.: rättande, rättning; rättelse (till 1)
  Svensk ordbok
 4. låta

  lå`ta verb lät låtit, pres. låter ORDLED: låt-er SUBST.: låtande (till 1 och 5)
  Svensk ordbok
 5. röd

  röd adj. rött
  Svensk ordbok
 6. all

  all pron. ~t ~a
  Svensk ordbok
 7. rätt

  3rätt subst. ~en ~er, efter prep. ibl. ~a ORDLED: rätt-en
  Svensk ordbok
 8. efter

  1efter [ef`- äv. ef´-] prep.
  Svensk ordbok