1. Shema

  Shema är en viktig text inom judendomen.
 2. Valhall

  Valhall är guden Odens borg i fornnordisk religion.
 3. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 4. julklapp

  julklapp är en gåva som man ger i samband med julen.
 5. Bernoullis ekvation

  Bernoullis ekvation, den matematiska formen för en av de viktigaste lagarna i elementär dynamik för fluider (gaser och vätskor).
 6. kil

  kil, en av de klassiska enkla maskinerna. Den har vanligtvis en rektangulär tvärsektion vars höjd gradvis minskar mot en spets.
 7. U-dal

  U-dal, trågdal, dalgång med U-format tvärsnitt bildad genom att en glaciär eller inlandsis ”hyvlat av” bergssidorna.

 8. brand

  brand, snabb förbränning med okontrollerad tillväxt.
 9. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.
 10. Wennerströmaffären

  Wennerströmaffären, det hittills allvarligaste och mest uppmärksammade fallet av spioneri mot Sverige.