1. gåt

  gåt, vertikal styrlist som är infälld och sammanhållande i t.ex. timmerändarna kring fönster och dörrar.
 2. grafik

  grafik, gemensam benämning på olika metoder av mångfaldigande genom tryckning och där formen eller underlaget framställs genom konstnärligt skapande.
 3. mara

  mara, övernaturligt, vanligtvis kvinnligt väsen, som sades ”rida” sovande (men också hästar nattetid), varvid en svår ångest- och kvävningskänsla uppstod.
 4. mezuza

  mezuza är en bit pergament, alltså djurskinn.
 5. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 6. lok

  lok, lokomotiv, järnvägsfordon med drivutrustning, drivmaskin och kraftöverföring, avsett att dra tåg.
 7. böneremsor

  böneremsor är smala läderband med en liten låda som innehåller remsor med handskrivna texter.
 8. plywood

  plywood, skivmaterial sammansatt av flera ihoplimmade lager av trä.
 9. Greklandsmålet

  Greklandsmålet, ett mål där Sverige, Danmark och Norge i september 1967 anmälde Grekland till Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter efter militärjuntans maktövertagande i april 1967.
 10. folkräkning

  folkräkning är en insamling och sammanställning av uppgifter om hur många personer som bor i ett land.