1. dörrspegel

  dörr`spegel subst. ~n dörrspeglar ORDLED: dörr--spegl-ar
  Svensk ordbok
 2. dörrstängare

  dörr`stängare subst. ~n äv. dörrstängarn, plur. ~, best. plur. dörrstängarna ORDLED: dörr--stäng-ar-en
  Svensk ordbok
 3. dörr

  dörr subst. ~en ~ar ORDLED: dörr-en
  Svensk ordbok
 4. innerdörr

  inn`erdörr subst. ~en ~ar ORDLED: inn-er--dörr-en
  Svensk ordbok
 5. dörrvred

  dörr`vred subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dörr--vred-et
  Svensk ordbok
 6. blinddörr

  blin`ddörr subst. ~en ~ar ORDLED: blind--dörr-en
  Svensk ordbok
 7. vikdörr

  vi`kdörr subst. ~en ~ar ORDLED: vik--dörr-en
  Svensk ordbok
 8. dörrpost

  dörr`post subst. ~en ~er ORDLED: dörr--post-en
  Svensk ordbok
 9. dörrknackare

  dörr`knackare subst. ~n äv. dörrknackarn, plur. ~, best. plur. dörrknackarna ORDLED: dörr--knack-ar-en
  Svensk ordbok
 10. bakdörr

  ba`kdörr subst. ~en ~ar ORDLED: bak--dörr-en
  Svensk ordbok