1. portiär

  portiär [pårtjä´r] subst. ~en ~er ORDLED: porti-är-en
  Svensk ordbok
 2. svängdörr

  sväng`dörr subst. ~en ~ar ORDLED: sväng--dörr-en
  Svensk ordbok
 3. släng

  2släng subst. ~et ORDLED: släng-et
  Svensk ordbok
 4. dörrmatta

  dörr`matta subst. ~n dörrmattor ORDLED: dörr--matt-an
  Svensk ordbok
 5. saloondörr

  saloondörr [-o`n-] subst. ~en ~ar ORDLED: saloon--dörr-en
  Svensk ordbok
 6. döbattang

  döbattang´ subst. ~en ~er ORDLED: dö-batt-ang-en
  Svensk ordbok
 7. hänglås

  häng`lås subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: häng--lås-et
  Svensk ordbok
 8. försiktighetsåtgärd

  försik`tighetsåtgärd subst. ~en ~er ORDLED: för-sikt-ig-hets--åt-gärd-en
  Svensk ordbok
 9. överstycke

  ö`verstycke subst. ~t ~n ORDLED: över--styck-et
  Svensk ordbok
 10. avstigning

  a`vstigning subst. ~en ~ar ORDLED: av--stig-ning-en
  Svensk ordbok