1. brandsäker

  bran`dsäker adj. ~t brandsäkra ORDLED: brand--säker
  Svensk ordbok
 2. mittför

  mitt´för prep. ORDLED: mitt--för
  Svensk ordbok
 3. glänt

  glänt subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. ugnslucka

  ugnslucka [uŋ`ns-] subst. ~n ugnsluckor ORDLED: ugns--luck-an
  Svensk ordbok
 5. inåt

  1in´åt adv. ORDLED: in--åt
  Svensk ordbok
 6. kulhål

  ku`lhål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kul--hål-et
  Svensk ordbok
 7. olåst

  o`låst adj., neutr. ~ ORDLED: o--lås-ta
  Svensk ordbok
 8. lynett

  lynett´ el. lunett´ subst. ~en ~er ORDLED: lyn-ett-en
  Svensk ordbok
 9. omtöcknad

  omtöcknad [åm`-] adj. omtöcknat ORDLED: om--töckn-ad
  Svensk ordbok
 10. namnplåt

  nam`nplåt subst. ~en ~ar ORDLED: namn--plåt-en
  Svensk ordbok