1. sedan

  4sedan [-aŋ´ äv. -a´n] subst. ~en ~er ORDLED: sedan-en
  Svensk ordbok
 2. järnek

  jä`rnek subst. ~en ~ar ORDLED: järn--ek-en
  Svensk ordbok
 3. brevinkast

  bre`vinkast subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brev--in-kast-et
  Svensk ordbok
 4. låsa upp

  låsa upp´ verb låste låst, pres. låser ORDLED: lås-er SUBST.: upplåsande, upplåsning
  Svensk ordbok
 5. nyckelhål

  nyck`elhål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nyckel--hål-et
  Svensk ordbok
 6. jycke

  jyck`e subst. ~n jyckar ORDLED: jyck-en
  Svensk ordbok
 7. elevhem

  ele`vhem subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: e-lev--hemm-et
  Svensk ordbok
 8. inifrån

  1in`ifrån adv. ORDLED: in--i-från
  Svensk ordbok
 9. bortre

  bortre [bårt´-] adj., komp., ingen böjning ORDLED: bort-re
  Svensk ordbok
 10. stänge

  stäng`e subst. ~t ~n ORDLED: stäng-et
  Svensk ordbok