1. primitivism

  primitivism, föreställningar som i äldre och enklare stadier av civilisationen ser något bättre och mer förebildligt än rådande högre kulturnivå.
 2. Hugo Ball

  Ball, Hugo, 1886–1927, tysk författare, ursprungligen skådespelare och regissör.
 3. installation

  installation, konstart där konstnären medvetet inkluderar rummet eller platsen och betraktaren i konstverket.
 4. typografi

  typografi, dels en kommunikationsprocess som använder tryckning som medium, dels själva den grafiska presentationen av text och bild i en trycksak.
 5. Hans Jean Arp

  Arp, Hans ( Jean), 1887–1966, fransk skulptör, målare och författare.
 6. experimentfilm

  experimentfilm, en vidsträckt och något oprecis benämning på filmer som strävar efter att utvidga och förändra filmmediets uttrycksmöjligheter.
 7. Fluxus

  Fluxus, konstnärlig rörelse under främst 1960- och 70-talen som återupplivade idéer från dadaismen och ifrågasatte konstnärliga normer och värderingar.
 8. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 9. Åke Hodell

  Hodell, Åke, 1919–2000, författare, bildkonstnär och kompositör, son till Björn Hodell.

 10. Paul Éluard

  Éluard, Paul, egentligen Eugène Grindel, född 14 december 1895, död 18 november 1952, fransk poet.