1. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 2. surrealism

  surrealism, internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André Breton, i det första surrealistiska manifestet 1924 definierades som ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”.
 3. fotomontage

  fotomontage, bildkomposition uppbyggd av fotografier eller delar av fotografier monterade på ett gemensamt underlag.
 4. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 5. absurdism

  absurdism, sammanfattande benämning på en strömning inom litteraturen, främst dramatiken, och teatern efter andra världskriget.
 6. Marcel Duchamp

  Duchamp, Marcel, född 28 juli 1887, död 2 oktober 1968, fransk konstnär, en av 1900-talets mest inflytelserika nydanare; bror till Jacques Villon och Raymond Duchamp-Villon.
 7. primitivism

  primitivism, föreställningar som i äldre och enklare stadier av civilisationen ser något bättre och mer förebildligt än rådande högre kulturnivå.
 8. installation

  installation, konstart där konstnären medvetet inkluderar rummet eller platsen och betraktaren i konstverket.
 9. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 10. Tristan Tzara

  Tzara, Tristan, egentligen Samuel Rosenstock, 1896–1963, fransk författare av rumänsk börd.