1. Hugo Ball

  Ball, Hugo, 1886–1927, tysk författare, ursprungligen skådespelare och regissör.
 2. typografi

  typografi, dels en kommunikationsprocess som använder tryckning som medium, dels själva den grafiska presentationen av text och bild i en trycksak.
 3. experimentfilm

  experimentfilm, en vidsträckt och något oprecis benämning på filmer som strävar efter att utvidga och förändra filmmediets uttrycksmöjligheter.
 4. Hans Jean Arp

  Arp, Hans ( Jean), 1887–1966, fransk skulptör, målare och författare.
 5. Littérature

  Littérature, litterär tidskrift utgiven i Paris 1919–21 och 1922–24.
 6. Fluxus

  Fluxus, konstnärlig rörelse under främst 1960- och 70-talen som återupplivade idéer från dadaismen och ifrågasatte konstnärliga normer och värderingar.
 7. Paul Éluard

  Éluard, Paul, egentligen Eugène Grindel, född 14 december 1895, död 18 november 1952, fransk poet.
 8. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 9. antikonst

  antikonst, konst som förnekar alla traditionella värderingar, saboterar och gycklar med vedertagna estetiska normer, ifrågasätter själva konstbegreppet och till och med konstens existensberättigande.
 10. Joseph Cornell

  Cornell, Joseph, 1903–72, amerikansk konstnär.