1. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 2. surrealism

  surrealism, internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André Breton, i det första surrealistiska manifestet 1924 definierades som ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”.
 3. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 4. fotomontage

  fotomontage, bildkomposition uppbyggd av fotografier eller delar av fotografier monterade på ett gemensamt underlag.
 5. absurdism

  absurdism, sammanfattande benämning på en strömning inom litteraturen, främst dramatiken, och teatern efter andra världskriget.
 6. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 7. Tristan Tzara

  Tzara, Tristan, egentligen Samuel Rosenstock, 1896–1963, fransk författare av rumänsk börd.
 8. Marcel Duchamp

  Marcel Duchamp var en fransk konstnär som föddes 1887 och dog 1968.
 9. primitivism

  primitivism, föreställningar som i äldre och enklare stadier av civilisationen ser något bättre och mer förebildligt än rådande högre kulturnivå.
 10. Hugo Ball

  Ball, Hugo, 1886–1927, tysk författare, ursprungligen skådespelare och regissör.