1. Piero Manzoni

  Manzoni, Piero, 1933–63, italiensk konstnär, en av konceptkonstens förgrundsgestalter.
 2. Viking Eggeling

  Eggeling, Viking, 1880–1925, målare och experimentfilmare, pionjär inom den abstrakta avantgardefilmen.
 3. Friedrich Glauser

  Glauser, Friedrich, 1896–1938, schweizisk (tyskspråkig) författare.
 4. Vicente Huidobro

  Huidobro, Vicente, 1893–1948, chilensk författare.
 5. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 6. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.