1. tom

  1tom´ adj. ~t ~ma ORDLED: tomm-are
  Svensk ordbok
 2. hel

  hel adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. roll

  1roll [rål´] subst. ~en ~er ORDLED: roll-en
  Svensk ordbok
 4. skaka

  ska`ka verb ~de ~t ORDLED: skak-ar SUBST.: skakande, skakning; skak
  Svensk ordbok
 5. teckna

  teck`na verb ~de ~t ORDLED: teckn-ar SUBST.: tecknande, teckning
  Svensk ordbok
 6. hänga

  häng`a verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er SUBST.: hängande (till 2,3 och 5), hängning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 7. rätt

  3rätt subst. ~en ~er, efter prep. ibl. ~a ORDLED: rätt-en
  Svensk ordbok
 8. bud

  bud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bud-et
  Svensk ordbok
 9. passa

  pass`a verb ~de ~t ORDLED: pass-ar SUBST.: passande, passning
  Svensk ordbok
 10. längd

  längd subst. ~en ~er ORDLED: längd-en
  Svensk ordbok