1. utgå

  u`tgå verb utgick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r ORDLED: ut--går SUBST.: utgående (till 1--3); utgång (till 4)
  Svensk ordbok
 2. vind

  1vind subst. ~en ~ar ORDLED: vind-en
  Svensk ordbok
 3. ljus

  1ljus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ljus-et
  Svensk ordbok
 4. tal

  tal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tal-et
  Svensk ordbok
 5. säker

  sä´ker adj. ~t säkra ORDLED: säkr-are
  Svensk ordbok
 6. äta

  ä`ta verb åt ätit äten ätna, pres. äter ORDLED: ät-er SUBST.: ätande, ätning
  Svensk ordbok
 7. 1nå verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: nående
  Svensk ordbok
 8. affär

  affä´r subst. ~en ~er ORDLED: af-fär-en
  Svensk ordbok
 9. tjock

  tjock [çåk´] adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. notera

  note´ra verb ~de ~t ORDLED: not-er-ar SUBST.: noterande, notering
  Svensk ordbok