1. dag

  dag, i allmän bemärkelse (”den naturliga dagen”) den tid då solen befinner sig över horisonten.
 2. Dag

  Dag, asagud, i fornnordiska myter om skapelsen framställd som son till Delling (’Gryning’).
 3. Dagen

  Dagen, 1999–2004 Nya Dagen, dagstidning grundad 1945 av Lewi Pethrus, utgiven i Stockholm, organ för Pingströrelsen.
 4. Mot Dag

  Mot Dag, norsk vänsterradikal (socialistisk) grupp, grundad 1921 i Oslo av Erling Falk.
 5. dagligen

  da`gligen adv. ORDLED: dag-lig-en
  Svensk ordbok
 6. dags

  dags [dak´s] adv.
  Svensk ordbok
 7. i dag

  i da´g äv. ida´g adv. ORDLED: i--dag
  Svensk ordbok
 8. daglig

  da`glig adj. ~t ORDLED: dag-lig
  Svensk ordbok
 9. dager

  da´ger subst. ~n dagrar ORDLED: dag-rar
  Svensk ordbok
 10. dag

  dag subst. ~en vard. dan, åld. genitiv ~sens, plur. ~ar vard. dar, åld. genitiv plur. ~a ORDLED: dag-en
  Svensk ordbok