1. längd

  längd subst. ~en ~er ORDLED: längd-en
  Svensk ordbok
 2. utgå

  u`tgå verb utgick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r ORDLED: ut--går SUBST.: utgående (till 1--3); utgång (till 4)
  Svensk ordbok
 3. vind

  1vind subst. ~en ~ar ORDLED: vind-en
  Svensk ordbok
 4. ljus

  1ljus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ljus-et
  Svensk ordbok
 5. arbete

  ar`bete subst. ~t ~n ORDLED: arbet-et
  Svensk ordbok
 6. öppning

  öpp`ning subst. ~en ~ar ORDLED: öppn-ing-en
  Svensk ordbok
 7. tal

  tal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tal-et
  Svensk ordbok
 8. säker

  sä´ker adj. ~t säkra ORDLED: säkr-are
  Svensk ordbok
 9. röd

  röd adj. rött
  Svensk ordbok
 10. äta

  ä`ta verb åt ätit äten ätna, pres. äter ORDLED: ät-er SUBST.: ätande, ätning
  Svensk ordbok