1. 1nå verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: nående
  Svensk ordbok
 2. affär

  affä´r subst. ~en ~er ORDLED: af-fär-en
  Svensk ordbok
 3. tjock

  tjock [çåk´] adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. hugga

  hugg`a verb högg huggit huggen huggna, pres. hugger ORDLED: hugg-er SUBST.: huggande, huggning; hugg (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 5. notera

  note´ra verb ~de ~t ORDLED: not-er-ar SUBST.: noterande, notering
  Svensk ordbok
 6. jämn

  jämn adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. post

  post [pås´t] subst. ~en ~er ORDLED: post-en
  Svensk ordbok
 8. blind

  blind adj. blint
  Svensk ordbok
 9. vid

  1vid prep.
  Svensk ordbok
 10. tur

  1tur subst. ~en ~er ORDLED: tur-en
  Svensk ordbok