1. tal

  tal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tal-et
  Svensk ordbok
 2. säker

  sä´ker adj. ~t säkra ORDLED: säkr-are
  Svensk ordbok
 3. röd

  röd adj. rött
  Svensk ordbok
 4. äta

  ä`ta verb åt ätit äten ätna, pres. äter ORDLED: ät-er SUBST.: ätande, ätning
  Svensk ordbok
 5. 1nå verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: nående
  Svensk ordbok
 6. affär

  affä´r subst. ~en ~er ORDLED: af-fär-en
  Svensk ordbok
 7. tjock

  tjock [çåk´] adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. hugga

  hugg`a verb högg huggit huggen huggna, pres. hugger ORDLED: hugg-er SUBST.: huggande, huggning; hugg (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 9. notera

  note´ra verb ~de ~t ORDLED: not-er-ar SUBST.: noterande, notering
  Svensk ordbok
 10. jämn

  jämn adj. ~t
  Svensk ordbok