1. Dals-Ed

  Dals-Ed, kommun i Dalsland (Västra Götalands län).

 2. Gustaf Dalén

  Dalén, Gustaf, född 30 november 1869, död 9 december 1937, uppfinnare och industriman.
 3. Konungarnas dal

  Konungarnas dal, benämning på dalgång vid västra Nilstranden nära det forna Thebe (nuvarande Luxor) i Egypten.
 4. Hinnoms dal

  Hinnoms dal, stadsdel i Jerusalem, se Gehenna.
 5. Dala-Järna

  Dala-Järna, tätort i Vansbro kommun, se Järna.
 6. Dalarnas hemslöjdsförbund

  Dalarnas hemslöjdsförbund, Falun, bildades 1937 av sex lokala föreningar, vilka i början av seklet startats av hemslöjdspionjärer som Ottilia Adelborg i Gagnef, Gustaf Ancarkrona i Leksand och Emma Zorn i Mora.
 7. Dala-Floda

  Dala-Floda, tätort i Gagnefs kommun, se Floda.
 8. dal segno

  dal segno, förkortning D.S., anger i noterna omtagning från dal segno-tecknet.
 9. Dalarnas län

  Dalarnas län, tidigare Kopparbergs län, län i nordvästra Svealand.

 10. Betpak-Dala

  Betpak-Dala, område i södra Kazakstan; för belägenhet se landskarta Kazakstan.